خرید آنلاین از برترین فروشگاه های اراک مدیر سایت: 09368413288
بریم خرید

تمام دسته بندی ها

فهرست کالا ها و خدمات «پمپ و ادوات کشاورزي» در شهر اراک

زیر گروه های «پمپ و ادوات کشاورزي»

کولتیواتور بنزینی ۶٫۵ اسب هندلی – دنده ای مدل: AMC6-G6 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
کولتیواتور بنزینی ۶٫۵ اسب هندلی – تسمه ای مدل: AMC4-G6 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
کولتیواتور بنزینی ۶٫۵ اسب هندلی – تسمه ای مدل: AMC3-G6 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
کولتیواتور دیزلی ۷ اسب استارتی با چرخ ۸- ۴۰۰ مدل: AMC2-D6E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
کولتیواتور دیزلی ۱۰ اسب استارتی با چرخ ۱۲- ۵۰۰ مدل: AMC2-D9EB قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
کولتیواتور دیزلی ۱۲ اسب استارتی با چرخ ۱۲- ۵۰۰ مدل: AMC2-D11EB قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی هندلی 1 کیلو وات مدل: AG1500X قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی هندلی ۷ کیلو وات مدل: AG3000X قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی هندلی ۳kw طرح فورد مدل: AG3800X قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی استارتی ۵kw مدل: AG6500E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی استارتی ۵kw طرح فورد مدل: AG6800E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی استارتی ۵kw مدل: AG8000E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی استارتی ۷kw طرح فورد مدل: AG8800E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق بنزینی استارتی ۵kw مدل: AG9000E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق دیزلی استارتی ۵kw مدل: AD6500E قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق دیزلی استارتی ۵kw سایلنت مدل: AD6500S قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور برق دیزلی استارتی ۵kw سوپر سایلنت مدل: AD7500SS قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور پمپ آب بنزینی ۲ اینچ هندلی مدل: AG20 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور پمپ آب بنزینی ۳ اینچ هندلی مدل: AG30 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور پمپ آب بنزینی ۴ اینچ هندلی مدل: AG40 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور پمپ آب دیزلی ۳ اینچ هندلی مدل: AD30 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور پمپ آب دیزلی ۴ اینچ هندلی مدل: AD40 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش فرغونی ۱۱۰ لیتری اگرو مدل: ۱۱۰L-1 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش فرغونی ۱۱۰ لیتری موتور طرح هوندا مدل: ۱۱۰L-2 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش پشت کولتیواتوری مدل: ۲۲۰L قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش زنبه ای موتور طرح هوندا مدل: AG-45bar قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش زنبه ای موتور اگرو مدل: AG-45bar قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
پمپ سمپاش مدل: HA-45C1 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش موتوری مدل: AM-767 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش دستی ۲۰ لیتری مدل: ۲۰L قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش دستی ۱۶ لیتری مدل: ۱۶L قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش دستی ۸ لیتری مدل: ۸L قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
سمپاش دستی ۵ لیتری مدل: ۵L قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
شلنگ ۵ لایه فشارقوی مدل: قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
لانس سمپاش مدل: قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
اره زنجیری مدل: AG-CS5200 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش دو زمانه دوشی مدل: CG430 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش چهار زمانه دوشی مدل: CG435 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش دو زمانه دوشی مدل: CG520 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش دو زمانه پشتی مدل: BG430 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش دو زمانه پشتی مدل: BG520 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
علفتراش چهار زمانه پشتی مدل: BG435 قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
قطعات و متعلقات علف تراش مدل: قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور تک دیزلی ۱۲ اسب مدل: ۱۸۸FE قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور تک دیزلی ۱۰ اسب مدل: ۱۸۶FBE قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور تک دیزلی ۷ اسب مدل: ۱۷۸FE قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور تک بنزینی اگرو مدل: ۱۶۸FB قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
موتور تک بنزینی طرح هوندا مدل: ۱۶۸FB قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: بازرگانی اگرو پارس خرید
ابپاش مدل: چکشی قیمت: 1 تومان قیمت با تخفیف:1 تومان فروشنده: خدمات بازرگانی بیگلویی خرید
پمپ ساختمانی مدل: دو پروانه ۳ اسب قیمت: 2750000 تومان قیمت با تخفیف:2750000 تومان فروشنده: فروشگاه صنعتی کاسپین خرید
سم پاش موتوری مدل: ۲۰۰۰ لیتری موتور دار قیمت: 5860000 تومان قیمت با تخفیف:255555 تومان فروشنده: فروشگاه صنعتی کاسپین خرید